O nás

Naša spoločnosť sa zaviazala k výskumu, vývoju a výrobe analyzátorov vrtných kvapalín, testerov cementu pre ropné vrty, integrovaných technických riešení pre ropné polia a služieb údržby experimentálnych nástrojov. Za posledných 40 rokov, so starostlivosťou a podporou užívateľov ropných polí, odborníkov z rôznych priemyselných odvetví a inžinierov a technikov, boli naše produkty a technológie testované tvorbou trhu. Špeciálne analytické prístroje Haitongda sa rozrástli na svetoznáme značky. Naša spoločnosť skúmala a vyvíjala testovacie nástroje potrebné pre nekonvenčné zdroje ropy a zemného plynu, hlbokú vodu, hydráty zemného plynu a inteligentné vŕtanie a postupne vyrábala rôzne nové produkty, ako je ultra-HTHP reometer, online testovací systém vrtných kvapalín a hĺbkové systém testovania vrtnej kvapaliny pri nízkej teplote, ktorý včas spĺňal potreby technologického pokroku vo vrtnom priemysle.