Chemická analýza

draslík Cieľom iónov vo vrtnej kvapaline je stabilizovať bridlicu a obmedziť rozťažnosť hliny. Takže obsah iónov draslíka sa musí merať presne, aby sa kontroloval výkon vrtnej kvapaliny. Ručná odstredivka SY-2 sa používa na meranie obsahu iónov draslíka vo vrtnej kvapaline, ktorej obsah iónov draslíka je vyšší ako 5000 mg/l alebo koncentrácia KCl je väčšia ako 3,5 lb/bbl.

View as