Komplexný tester výkonnosti

Komplexné Performance Tester je poháňaný prevodovým systémom, aby poháňal meraciu dosku a vyvíjal tlak na kalový koláč pevnou rýchlosťou. Akvizičný systém vykonáva detekciu a zber údajov o tlaku poskytovanom prenosovým systémom. Po spracovaní riadiaceho systému sa získajú výsledky merania.

View as