Elektrická stabilita

Elektrický tester stability je prenosný prístroj na meranie elektrickej stability (ES) vrtnej kvapaliny na báze ropy. Elektrická stabilita vrtnej kvapaliny súvisí s jej stabilitou emulzie a zmáčavosťou. Tester vyhovuje skúšobnému postupu elektrickej stability opísanému v odporúčanom postupe API rp13b-2 na testovanie vrtnej kvapaliny na báze ropy v teréne. Je presný, jednoduchý a prenosný. Vplyv chemického zloženia a šmykovej histórie vrtného výplachu na absolútnu hodnotu ES je veľmi zložitý. Preto nie je vhodné vysvetľovať mokrý stav vrtnej kvapaliny podľa jediného merania ES.

View as