Filtrácia – API (LPLT)

Filtrácia – API (LPLT) je najúčinnejším prostriedkom na stanovenie filtračných vlastností vrtných kvapalín a cementových kalov. Meranie filtračného správania a charakteristík vytvárania steny bahna je nevyhnutné na kontrolu a úpravu vrtnej kvapaliny. Dôležité sú aj vlastnosti filtrátu, ako je obsah oleja, vody alebo emulzie. Typy a množstvá pevných látok v kvapaline a ich fyzikálne a chemické interakcie ovplyvňujú tieto charakteristiky. Teplota a tlak ovplyvňujú fyzikálne a chemické interakcie.

View as