Filtrácia (Dynamic HPHT)

Existujúdva druhy filtrácie (Dynamic HPHT) počas vŕtania a dokončovacích operácií.Jedným je statická filtrácia po zastavení obehu vrtných kvapalín.Hrúbka kalového koláča sa postupne zvyšuje a rýchlosť filtrácie sa časom znižuje.Ďalšou je dynamická filtrácia, keď je vytvorený kalový koláč erodovaný cirkulujúcimi vrtnými kvapalinami.Neexistuje žiadny proporcionálny vzťah medzi statickou filtráciou a dynamickou filtráciou diferenciálnych vrtných kvapalín, preto je meranie dynamických strát filtra obzvlášť dôležité.Model HDF-1 HTHP Dynamic Filter Press prekonal nedostatky rôznych tradičných statických filtračných lisov a umožnil, že namerané výsledky sa približujú podmienkam vrtu.Môže sa použiť na presné a bezpečné meranie filtračných vlastností vrtných kvapalín a cementovej suspenzie v statických a dynamických podmienkach.Použitie prístroja môže poskytnúť spoľahlivé údaje na realizáciu vedeckého, rýchleho, vysokokvalitného a bezpečného vŕtania.

View as