Stratený obehový materiál

Stratený náklad Materiál je vylepšením štandardu 500 ml vysokoteplotného a vysokotlakového merača straty vody a vyhodnotenie upchávania sa vykonáva pomocou rôznych veľkostí média s pieskom s pieskom. Skladá sa hlavne z telesa rámu, vysokotlakového filtračného prijímača, pohára na vŕtaciu kvapalinu, tlakového zariadenia atď. Telo pohára je vybavené experimentálnym krytom pohára, plávajúcim piestom a drážkovaným spodným krytom. Toto telo pohára má drážku hlbšiu ako štandardné telo pohára na umiestnenie pieskového kotúča.

View as