Geologický vrtný prístroj

Hlavné mesto Haitongda produkty sú vysokokvalitné nástroje na geologické vŕtanie, testovanie cementu na ropných vrtoch a vyvážajú sa do celého sveta, vítame vás na hromadnú objednávku a zvýhodnené ceny. Geological Drilling Instrument je dôležitou metódou na získanie presných geologických údajov pod povrchom a vŕtanie cez pôvodné vzorky pôdy a súčasné inžinierskogeologické vrty sa týkajú použitia mechanického zariadenia alebo nástrojov pri vŕtaní v horninovej (pôdnej) vrstve a z horninového (pôdneho) jadra (vzorky) pochopiť geologickú situáciu znamená. Geological Drilling Instrument je prieskumná metóda inžinierskogeologického prieskumu. Cieľom je porozumieť problematike inžinierskej geológie a hydrogeológie súvisiacej s vodohospodárskymi stavbami (PRÚ, tunely, dielne a pod.). Geological Drilling Instrument je vo všeobecnosti založený na inžinierskogeologickom mapovaní a geofyzikálnom prieskume. Vykonávané pre ďalší prieskum podzemnej geológie. Je stále hlavným prostriedkom geologického prieskumu vo vodnej energetike. Experiment poľnej mechaniky je tiež jednou z úloh inžinierskogeologických vrtov.

View as