Testovanie cementu v ropných vrtoch

Haitongda je jeden z výrobcov a dodávateľov testovania ropných vrtov v Číne. Špecializujeme sa na testovanie cementu v ropných vrtoch, získavanie údajov atď. Jeho hlavné použitie je na cementovanie a utesnenie plášťa a okolitej horninovej vrstvy, utesnenie tvorby ropnej, plynovej, vodnej vrstvy, zabránenie krížovej interferencii, aby sa vytvoril vrt od ropnej vrstvy k zemi a izoloval dobrý kanál prietoku ropy. Základné požiadavky na cement z ropných vrtov sú nasledovné: cementová kaša musí mať počas injektážneho vrtu určitú tekutosť a vhodnú hustotu; Po vstreknutí cementovej kaše do studne by mala rýchlo stuhnúť a v krátkom čase dosiahnuť zodpovedajúcu pevnosť.

View as