Viskozita cementu

Cementová viskozita je typ viskozimetra novo navrhnutý našou spoločnosťou. Viskozita cementu je navrhnutá so zabudovanou konfiguráciou. Je vybavený vysoko presným uhlovým snímačom poháňaným krokovým motorom a rýchlosť je stabilnejšia a presnejšia; tlačidlá na paneli sa ľahko ovládajú, LCD obrazovka s vysokým rozlíšením dokáže zobraziť uhol otáčania plaváka a rýchlosť miešania v reálnom čase. Tento produkt môže byť široko používaný v ropnom, chemickom, potravinárskom, lekárskom, kozmetickom a inom priemysle. Keď prístroj pracuje rýchlosťou 300 ot./min. Mernou jednotkou viskozimetra je cP alebo mPa.s. Dáta namerané pri iných rýchlostiach je možné previesť. Šiesta časť tohto dokumentu predstavuje metódu na výpočet viskozity pseudoplastických kvapalín, ako sú vrtné kvapaliny. Keď sa zvolia rôzne rýchlosti otáčania alebo sa použijú rôzne kombinácie torznej pružiny a plaváka, voliteľný rozsah šmykovej rýchlosti sa môže zmeniť.

View as