Časové testy zahusťovania

Stlačený konzistometer obsahuje otočný, valcový kalový pohár vybavený stacionárnou lopatkovou zostavou uzavretou v tlakovej komore navrhnutej pre pracovný tlak 275 MPa (40 000 psi) pri maximálnej teplote 315 °C (600 °F). (Vzduchom ovládané hydraulické čerpadlo vytvára tlak na zostavu valca.) Hydraulický systém zahŕňa nádrž, potrubie, ventily a filtre. Teplo do komory dodáva 5000-wattový vnútorný rúrkový ohrievač riadený programom automatického systému regulácie teploty. Termočlánky slúžia na určenie teplôt olejového kúpeľa a cementovej kaše. Programovateľný regulátor teploty bude automaticky riadiť rýchlosť zvyšovania teploty kalu (t.j. teplotný gradient). Keď kaša dosiahne požadovanú maximálnu teplotu, regulátor bude udržiavať teplotu kaše na tejto úrovni.

View as